STAROSTENKO, V. I. Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine - 50 years. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 154–158, 2011. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117448. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117448. Acesso em: 9 aug. 2022.