STAROSTENKO, V. I.; MAKARENKO, I.; RUSAKOV, O. M.; PASHKEVICH, I.; KUTAS, R.; LEGOSTAYEVA, O. Geophysical heterogeneity of the lithosphere of the megabasin of the Black Sea. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 32, n. 5, p. 3–20, 2010. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117496. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117496. Acesso em: 20 mar. 2023.