MYCHAK, S. V.; MUROVSKAYA, G. V.; POLYACHENKO, E. B.; BELSKYI, V. M. Stress-deformed state of the Earth crust of the Bug mining area in the section Gayvoron—Zavalye. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 40, n. 2, p. 95–107, 2018. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128933. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/128933. Acesso em: 12 aug. 2022.