STAROSTENKO, V. I.; KENDZERA, A. V.; LEGOSTAEVA, O. V. S. I. Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine on the occasion of centenaries of the Academy and its President Boris Yevgeniyevich Paton. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 40, n. 5, p. 3–46, 2018. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147471. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/147471. Acesso em: 14 aug. 2022.