NIKOLAEV, I. Y.; KUSHNIR, A. M.; ILYENKO, V. A.; NIKOLAEV, Y. I. Electromagnetic studies of the western part of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 41, n. 3, p. 120–133, 2019. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/172433. Acesso em: 6 feb. 2023.