KUZMENKOV, S. G.; KUZMIN, Y. A.; STULOV, P. A.; AYUPOV, R. S.; BULATOV, V. I.; IGENBAEVA, N. O.; ISAEV, V. I.; LOBOVA, G. A. Identification of hard-to-recover reserves of Ugra oil. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 41, n. 4, p. 114–124, 2019. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177372. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/177372. Acesso em: 31 mar. 2023.