KAGRAMANOV, K.; BABAYEV, M. S.; SHPYRKO, S.; MUKHTAROVA, K. Geothermal conditions of hydrocarbon prospects of Meso-Cenozoic formations in South Caspian Basin. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 41, n. 5, p. 222–234, 2019. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183638. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/183638. Acesso em: 8 aug. 2022.