YAROTSKYY, G.; NAZAREVYCH, A.; NAZAREVYCH, L. Seismotectonics of the Koryak Highland — one of active edge of the continent of Eurasia. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 42, n. 6, p. 131–163, 2020. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222290. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/222290. Acesso em: 29 nov. 2022.