ROGANOV, Y. V. .; STOVAS, A. .; ROGANOV, V. Y. . Computation of velocities and polarization vectors in weakly anisotropic media. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 64–81, 2021. DOI: 10.24028/gzh.v43i3.236381. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/236381. Acesso em: 11 aug. 2022.