NIKOLAEV, I. Y. .; BURAKHOVYCH, T. K. .; KUSHNIR, A. M. .; SHEREMET , Y. M. . Geoelectric heterogeneities of the Kerch iron ore basin. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 43, n. 5, p. 165–180, 2021. DOI: 10.24028/gzh.v43i5.244078. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/244078. Acesso em: 7 oct. 2022.