Bugaenko, I., L. Zaets, and T. Tsvetkova. 2015. “Velocity Typing the Middle and Lower Mantle of Europe”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (3):88-101. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i3.2015.111104.