Sharov, N. 2015. “Deep Seismic Studies in the Southeastern Fennoscandian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (5):104-20. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111149.