Gordienko, V., I. Gordienko, and O. Zavgorodnyaya. 2015. “Thermal Field of the Donbas”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (6):3-23. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111169.