Lyashchuk, A., Yu. Andrushchenko, Yu. Gordienko, E. Karyagin, and I. Kornienko. 2015. “Possibility of the Use of Data of Infrasonic Monitoring for Identification of the Nature of Seismic Events”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (6):105-14. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111177.