Tsvetkova, T.A. 2015. “Two Approaches to the Problem of Ray Seismic Tomography”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (1):121-33. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111330.