Sugak, V.G., V.N. Bormotov, and V.A. Parkhomenko. 2014. “Studies of Anisotropy of Dielectric Permeability of Soil Rocks under Pressure”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (5):118-27. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111572.