Sharov, N., and L. P. Sviridenko. 2017. “Precambrian Lithospheric Evolution of the Fennoscandian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (5):47-62. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.112341.