Shuman, V. 2014. “On Forecast and Predictability of Seismic Process”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (3):48-71. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116053.