Logvinov, I., V. I. Tregubenko, and V. N. Tarasov. 2014. “Geoelectric Studies of the South Voronezhcrystalline Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (2):75-84. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116119.