Strakhov, V.N., and M. G. Savin. 2013. “Reducing Seismic Hazard: Missed Opportunities”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (1):4-11. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116324.