Masurenkov, Yu. P., A. L. Sobiesevich, V. V. Petrova, Yu. B. Slezin, and R. A. Shuvalov. 2013. “The Phenomenon of Gas Trails in Bennett Island”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (1):27-45. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116327.