Babak, V. I., T. A. Klimkovich, I. I. Rokityansky, and A. V. Tereshin. 2013. “Variations of the Induction Vector in Japan”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (1):153-58. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116346.