Verpahovskaya, A. O., V. N. Pilipenko, and Pylypenko Е. V. 2017. “Formation Geological Depth Image According to Refraction and Reflection Marine Seismic Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (6):106-21. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116375.