Bakhmutov, V.G., D. P. Gladkochub, and V. V. Shpyra. 2013. “Age Position, Geodynamic Specifics and Paleomagnetism of Intrusive Complexes of the Western Coast of the Antarctic Peninsula”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (3):3-30. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116387.