Gordienko, V. V. 2013. “Deep Processes and Indigenous Diamond Deposits”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (3):70-83. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116395.