Antsiferov, A. V., M. M. Dovbnich, V. A. Kanin, and I. A. Viktorenko. 2012. “Nature and Forecast of Regional Zoning of Dynamic Phenomena in Mines of Donbass”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (5):102-10. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116666.