Trypolsky, A. A., O. V. Topolyuk, and V.O. Tripolskaya. 2012. “ 1”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (6):68-78. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116705.