Gordienko, V. V., I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I.M. Logvinov, and V. N. Tarasov. 2011. “Evolution of the Tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (6):30-49. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116791.