Gordienko, V. V. 2011. “Activation of the Tectonosphere and Hydrocarbon Deposits”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (3):75-101. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i3.2011.116931.