Spirtus, V. B. 2011. “Features of the Dynamics of Seismic Activity in Models of the FitzHugh-Nagumo Type”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (2):57-63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117295.