Ganiev, A.S., K. V. Petrenko, E. E. Sheremet, D. V. Vakulovich, and V. A. Krasny. 2011. “Organization of a Seismological Observation Point on the Zmiyinyi Island”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (2):122-28. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117309.