Nebrat, A. G., and V. V. Sochelnikov. 2011. “Experience of High-Resolution Electrical Prospecting”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (1):147-53. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117444.