Starostenko, V. I. 2011. “Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine - 50 Years”. Geofizicheskiy Zhurnal 33 (1):154-58. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117448.