Strahov, V. N. 2010. “Autobiography of Academician RAS V. N. Strakhov”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (6):239-50. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117471.