Starostenko, V. I. 2010. “Important Steps in Studying the Tectonosphere of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (2):147-53. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i2.2010.117565.