Dyadyura, V. A., I. Yu. Mikhaylik, and A. Z. Ganiev. 2010. “Automated System of Seismological Observations”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (1):45-59. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117569.