Tsvetkova, T. A., L. A. Shumlyanskaya, I. V. Bugaenko, and L. N. Zaets. 2010. “Seismotomography of the East European Platform: A Three-Dimensional P-Velocity Model of the Mantle Near Fennoscandia. Part II”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (1):60-77. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117570.