Tyapkin, Yu. K., I. V. Mendrii, O. Yu. Shchegolikhin, and O. M. Tiapkina. 2018. “Seismic Coherence in the Presence of Signal Time-Delay Fluctuations”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (2):30-47. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128878.