Starostenko, V. I. 2018. “Alexander Andreevich Trypilsky - 80 Years Old”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (4):217-19. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144118.