Roganov, Yu. V., A. Stovas, and V. Yu. Roganov. 2019. “Properties of Acoustic Axes in Triclinic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (3):3-17. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172417.