Bondar, K. M., M. M. Daragan, V. Prilukov, S. V. Polin, I. V. Tsiupa, and S. V. Didenko. 2019. “Magnetometry of the Scythian Burial Ground Katerinovka in the Lower Dnieper Region”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (3):134-52. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172438.