Mechnikov, Y. P., S. V. Tikhlivets, and O. G. Volkov. 2019. “Underground Temperature Background of the Saksagan Iron Ore Region in Kryvyi Rih Basin”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (5):156-64. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183629.