Baranov, V.A., L.F. Mametova, and V.Yu. Korovin. 2020. “Modelling of Metasomatosis in Radiogenic Rocks As a Factor of Transformation of Their Properties”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (1):86-95. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195478.