Korzhov, Yu.V., G.A. Lobova, V.I. Isaev, A.I. Starikov, and M.Ya. Kuzina. 2020. “Hydrocarbons Genesis of Pre-Jurassic Complex in Khanty-Mansiysk Field (the Zone of West Siberian Plate Local Compression)”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (5):130-47. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215076.