Hlavatskyi , D. V., N.P. Gerasimenko, V.G. Bakhmutov, O.S. Bonchkovskyi, I.B. Poliachenko, V.V. Shpyra, S.V. Mychak, I.V. Kravchuk, and S.I. Cherkes. 2021. “Significance of the Ukrainian Loess-Palaeosol Sequences for Pleistocene Climate Reconstructions: Rock Magnetic, Palaeosol and Pollen Proxies”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (3):3-26. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236378.