Ganiev, O. Z., T. A. Amashukeli, L. V. Farfuliak, and K. V. Petrenko. 2021. “Organization of the Stationary Seismological Observations Point”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (5):232-40. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i5.244085.