Logvinov, I., G. Boyadzhiev, B. Srebrov, L. Rakhlin, G. Logvinova, and S. Timoshin. 2022. “Geoelectric Studies of the Kozloduy Nuclear Power Plant Region, Bulgaria”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (6):3-22. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i6.251549.