Sharov, N. (2015) “Deep seismic studies in the southeastern Fennoscandian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), pp. 104–120. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111149.