Kutas, V., Andrushchenko, Y., Omelchenko, V., Lyashchuk, A. and Kalitova, I. (2015) “Earthquakes in the Dnieper-Donets aulakogen”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), pp. 143–151. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111156.