Gordienko, V., Gordienko, I. and Zavgorodnyaya, O. (2015) “Thermal field of the Donbas”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(6), pp. 3–23. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111169.